Tapotement (Darbeleme) Nedir, Nasıl Uygulanır?

Kas içi uyarı yapan bir masaj manipülasyonudur. Uygulamada eller ritmik olarak, uygulama yapılan bölgeye çarptırılır. Tapotementle, diğer masaj manipülasyonlarında olduğu gibi dolaşımı artırıcı bir etki hedeflenmez. Uygulamada damarlarda, önce bir daralma ve ardından genişleme olur. Kas tonusunda artma beklenir.